De bescherming van uw gezin ligt ons nauw aan het hart. Van inkomensbescherming tot de verzekering van uw aansprakelijkheid, van de gezinsongevallenpolis tot de hospitalisatieverzekering. Wij bieden u een volledig gamma verzekeringen ter bescherming van uw gezin:

Familiale Verzekering

Wat doet de Familiale Verzekering?

Als u of iemand van uw gezin als privépersoon schade veroorzaakt door een ongeval aan anderen, dan:

 • Beschermt uw Familiale Verzekering u tegen de financiële gevolgen (dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid).
 • Vergoedt de slachtoffers in uw plaats.
 • Rechtsbijstand in geval van verdediging en verhaal ten opzichte van aansprakelijke personen, onvermogen van derden en een voorschot op een eventuele borgtocht.

Voor wie is de Familiale Verzekering?

Het is een misverstand te denken dat een Familiale Verzekering enkel nodig is voor gezinnen met kinderen en/of huisdieren. Ook voor kinderloze koppels, gepensioneerden en alleenstaanden is het tevens een onmisbare verzekering.

Klik hier voor meer info

Family Protect

Wat verzekert de Family Protect?

Elk ongeval in uw privéleven:

 • Thuis: vier op de tien ongevallen gebeuren thuis. Family Protect verzekert u net zo goed in de woonkamer als in de garage als in de tuin.
 • Buitenshuis: als u sport, uw hobby beoefent, met vakantie gaat, …
 • In het verkeer.

Uw dokters-, ziekenhuis- en behandelingskosten ten gevolge van een ongeval worden vergoed, evenals een uitkering bij een blijvend letsel. Nabestaanden ontvangen een uitkering bij overlijden.

Wie is er verzekerd in de Family Protect?

Heel het gezin en iedereen die bij u inwoont is verzekerd. Ook wie tijdelijk buitenshuis verblijft, blijft verzekerd, bijvoorbeeld een kotstudent.

Klik hier voor meer info

Hospimax

Wat verzekert de Hospimax?

Moet u in het ziekenhuis worden opgenomen wegens ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling, dan vergoedt DVV wereldwijd uw kosten voor:

 • Uw verblijf in het ziekenhuis; ook one-day-clinic.
 • Onderzoeken en behandelingen.
 • Geneesmiddelen.
 • Palliatieve verzorging.

Dit basispakket kunt u uitbreiden met 2 extra waarborgen:

 • Pre- en posthospitalisatieverzorging: vergoedt uw kosten voor medische verzorging, van twee maanden voor tot zes maanden na uw opname in het ziekenhuis.
 • Zware ziekten en palliatieve verzorging: vergoedt de medische kosten van aids, kanker, Parkinson, Alzheimer en tal van andere (27) ernstige ziekten. Zelfs als de patiënt niet in het ziekenhuis, maar thuis wordt verzorgd.

Wie is er verzekerd in de hospimax?

Dat bepaalt u zelf; u krijgt korting zodra er meerdere gezinsleden verzekerd zijn. Baby’s worden na aangifte van de geboorte meeverzekerd. Wij betalen ook uw overnachtingskosten wanneer uw kind werd gehospitaliseerd en u bij uw kind wenst te blijven.

Klik hier voor meer info

Verzekering Verkeer

Wat dekt de Verzekering Verkeer?

De Verzekering Verkeer van DVV komt tussen bij elk ongeval met lichamelijk letsel in een verkeerssituatie.

Wie dekt de Verzekering Verkeer?

De Verzekering Verkeer kan het hele gezin verzekeren en naargelang de gekozen formule:

 • Als bestuurder van 1 wagen
 • Als bestuurder van alle wagens (dus ook van het voertuig dat al dan niet van u is)
 • In alle verkeerssituaties; als passagier, als fietser, als voetganger

Klik hier voor meer info

Uitvaartverzekering

Wat is een Uitvaartverzekering?

Een Uitvaartverzekering is een levenslange overlijdensverzekering bestemd voor wie zijn/haar nabestaanden de uitgaven van een uitvaart wil besparen. De verzekering voorziet een uitbetaling van een kapitaal aan de nabestaanden waarmee die de uitvaart kunnen betalen.

Wie is er verzekerd?

Als verzekeringsnemer bepaalt u wie de begunstigde van uw Uitvaartverzekering is.

Klik hier voor meer info‚Äč

Lex.Tra Particulier

Wat is de Lex.Tra Particulier?

Bij een ongeval of schadegeval in uw privéleven is het niet altijd even snel duidelijk wie in fout is. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. DVV helpt u hierbij. Als een schadegeval uitgroeit tot een probleem, dan verdedigt DVV uw belangen, zelfs als het moet tot in de rechtbank.

Voor wie is de Lex.Tra Particulier?

Voor iedereen die een ruime dekking inzake rechtsbijstand wil hebben.

Klik hier voor meer info